Vazhipadukal

Poojakal / Vazhipadukal

Ashtadravya Ganapathi Homam Rs. 301
Ganapathi Homam Rs. 75
Mruthyunjaya Homam Rs. 751
Karuka Homam Rs. 501
Bhagavathi Seva Rs. 150
Oru Divasathe Pooja Rs. 351
Trikala Pooja Rs. 351
Mandala Pooja Rs. 401
Navagraha Pooja Rs. 251
Janma Nakshatra Pooja Rs. 101
Usha Pooja Rs. 101
Saaraswatha Pooja Rs. 51
Vahana Pooja Rs. 51
Vivaham Rs. 251
Paravaypu Rs. 51
Koottu Payasam (1/4 Idangazhi) Rs. 50
Kadum Payasam (1/4 Idangazhi) Rs. 60
Arunazhi Rs. 600
Panthirunazhi Rs. 200
Paal Payasam (1/4 Idangazhi) Rs. 60
Payasam Muthalkkoottu Rs. 15
Vella Nivedyam Rs. 15
Niramala Rs. 200
Neyvilakku Rs. 10
Vilakku Rs. 5
Valiya Vilakku Rs. 75
Kalvilakku Rs. 75
Chuttuvilakku Rs. 100
Mala Rs. 5
Abhishekam Rs. 5
Nadakku Vaypu Rs. 10
Vidyarambam Rs. 10
Choroonu Rs. 30
Adima Rs. 10
Udayada Rs. 50

Brahma Rakshasinulla Poojakal/Vazhipadukal

Paal Payasam (1/4 Idangazhi) Rs. 60
Padmamittu Payasam Rs. 30

Sarpathinulla Poojakal/Vazhipadukal

Nivedyam Rs. 100
Noorum Paalum Rs. 51
Paalum Pazhavum Rs. 30
Manjal Abhishekam Rs. 20

 

Leave a Reply